Scroll Top

Μηχανήματα Παλετοποίησης – Παλεταριστικά

Τα μηχανήματα παλετοποίησης (παλεταριστικά) είναι καίριας σημασίας για να μπορείτε να εξασφαλίσετε την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διάθεση των προϊόντων σας στην αγορά, ειδικά αν πρόκειται για προϊόντα διατροφής.

Τα μηχανήματα παλετοποίησης ή παλεταριστικά μπορούν να προσφέρουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα κατά τη συσκευασία των προϊόντων σας. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που είναι τόσο δημοφιλή, τόσο για την συσκευασία τροφίμων όσο και άλλων προϊόντων.

Παρακάτω αναφέρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παλετοποίηση (και γιατί την χρειάζεστε), τα πλεονεκτήματα των μηχανημάτων αυτών και τα εξαιρετικά μηχανήματα παλετοποίησης (παλεταριστικά) που διαθέτει στην ελληνική αγορά η Τρέζος & Συνεργάτες Α.Ε.

Μηχανήματα παλετοποίησης – παλεταριστικά για τρόφιμα
Η παλετοποίηση (παλετάρισμα) και γιατί σας συμφέρει

Η ομαδοποίηση και μεταφορά των συσκευασμένων προϊόντων σε παλέτες άρχισε να χρησιμοποιείται μαζικά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο λόγος ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να διακινηθούν πολύ πιο γρήγορα (ακόμα και σε λιγότερο από το μισό χρόνο) εφόδια και πυρομαχικά που ήταν κρίσιμα για τις αντιμαχόμενες πλευρές.

Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο μύλο της ιστορίας, ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου έχει εκτιναχθεί στα ύψη, αλλά το παλετάρισμα εξακολουθεί να είναι ο πιο γρήγορος τρόπος διακίνησης βιομηχανικών προϊόντων, το λεγόμενο “στάνταρ” της αγοράς. Και υπάρχουν πολλοί και καλοί λόγοι γι’ αυτό.

Πρώτα απ’ όλα, η παλετοποίηση κάνει εύκολο το (πολύ) πιο γρήγορο φόρτωμα και ξεφόρτωμα των προϊόντων κατά τη διαδικασία της μεταφοράς. Επίσης, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα να προκληθεί ζημία στις συσκευασίες των προϊόντων κατά το χειρισμό ή τη μεταφορά τους.

Επιπρόσθετα, το παλετάρισμα κάνει τον χειρισμό των προϊόντων πιο εύκολο και ανέξοδο, καθώς αυτά μπορούν να ταξινομηθούν και καταγραφούν πιο εύκολα. Επίσης μειώνει τον χρόνο διακίνησης ευπαθών προϊόντων όπως τα τρόφιμα (και ειδικά τα κατεψυγμένα τρόφιμα) σε περιβάλλον μη φιλικών συνθηκών (π.χ. από πλευράς θερμοκρασίας), το οποίο είναι κρίσιμο για τη διατήρηση της ποιότητας τους.

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε κατά την παλετοποίηση των συσκευασιών προϊόντων είναι το μοτίβο παλετοποίησης. Ο τρόπος που διατάσσονται οι συσκευασίες πάνω στην παλέτα είναι κρίσιμος για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου της παλέτας και την ευστάθεια κατά τη μεταφοράς της.

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα που σας παρέχουν τα μηχανήματα παλετοποίησης (παλεταριστικά)

Τα μηχανήματα παλετοποίησης μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά πολύ σημαντικές παραμέτρους της αλυσίδας παραγωγής σας, όπως:

– Αύξηση παραγωγικότητας / ταχύτητας παραγωγής.
Τα παλεταριστικά μηχανήματα σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε την ομαδοποίηση, τακτοποίηση και μεταφορά των συσκευασιών προϊόντων σας πολύ πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητάς σας.

– Μείωση του χώρου αποθήκευσης
Η αυτόματη παλετοποίηση βοηθάει στην ευκολότερη αποθήκευση των συσκευασιών, η οποία χρειάζεται και μικρότερο χώρο αποθήκευσης.

– Μείωση καταπόνησης και τραυματισμών του προσωπικού.
Η πιο συχνή αιτία για τους τραυματισμούς του προσωπικού κατά τη συσκευασία είναι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Κάνοντας χρήση ενός μηχανήματος παλετοποίησης, αποφεύγετε την καταπόνηση του εργατικού σας δυναμικού που μοιραία θα οδηγήσει τόσο σε τραυματισμούς, όσο και σε πολλές χαμένες εργατοώρες.

– Προστασία των συσκευασιών προϊόντων και αποφυγή ζημιών
Με το αυτόματο παλετάρισμα των συσκευασμένων προϊόντων σας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα γίνουν ζημίες στις συσκευασίες των προϊόντων σας από κάποιο τυχαίο ανθρώπινο λάθος κατά τη φόρτωση των συσκευασιών στις παλέτες, που θα μπορούσε να σας κοστίσει σημαντικά.

– Πιο αποτελεσματική μεταφορά και μείωση του κόστους μεταφοράς.
Η παλετοποίηση των προϊόντων σας κάνει πιο εύκολη και αποτελεσματική τη μεταφορά τους και μειώνει το σχετικό κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μηχανήματα παλετοποίησης (παλεταριστικά) μας

Η Τρέζος και Συνεργάτες Α.Ε. εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά κορυφαία μηχανήματα παλετοποίησης, τα οποία είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για το παλετάρισμα συσκευασιών τροφίμων αλλά και άλλων προϊόντων.

Τα παλεταριστικά που διαθέτουμε είναι διαφορετικών τύπων:
– Περιστρεφόμενη κολώνα
– Ανθρωπόμορφα ρομπότ
– Σταθερά χαμηλά
– Σταθερά ψηλά
Συνήθως τα παλεταριστικά αυτά ακολουθούνται από μηχανήματα υπερσυσκευασίας με κάλυψη των εμφόρτων παλετών με κουκούλα από stretch film.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

Α. Μηχανήματα παλετοποίησης σάκων
Τα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι κατάλληλα για σάκους των 5 – 50 κιλών έκαστος και είναι διαφόρων ταχυτήτων από 100 έως 4.000 σάκους ανά ώρα.

Β. Μηχανήματα παλετοποίησης χαρτοκιβωτίων
Τα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι διαφόρων ταχυτήτων από 100 έως 4.000 χαρτοκιβώτια ανά ώρα.

Γ. Μηχανήματα παλετοποίησης κονσερβών και βάζων
Τα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι κατάλληλα για την παλετοποίηση και την αποπαλετοποίηση κονσερβών και βάζων, τόσο κενών όσο και γεμάτων, και είναι διαφόρων ταχυτήτων ανά στρώση το λεπτό.

Το σωστό παλετάρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αποτελεσματικότερη μεταφορά και διάθεση των προϊόντων σας στην αγορά, ειδικά αν πρόκειται για προϊόντα διατροφής. Τα άριστα μηχανήματα παλετοποίησης (παλεταριστικά) της Τρέζος και Συνεργάτες Α.Ε. σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως όλα τα μεγάλα πλεονεκτήματα τους.