Scroll Top

Μηχανήματα Συσκευασίας Τροφίμων

Τα μηχανήματα συσκευασίας τροφίμων είναι κρίσιμα συστήματα στην αλυσίδα παραγωγής κάθε προϊόντος διατροφής – και όχι μόνο. Ο τύπος του μηχανήματος που είναι κατάλληλος για τις ανάγκες σας πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, κάνοντας απαραίτητη τη εύρεση ενός στρατηγικού συνεργάτη με πείρα στις εγκαταστάσεις τέτοιων μηχανημάτων.

Τα μηχανήματα συσκευασίας τροφίμων είναι πολύ βασικά στην ανάπτυξη μια αποτελεσματικής και ταχείας αλυσίδας παραγωγής. Ειδικά για προϊόντα με αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής όπως τα τρόφιμα, η συσκευασία τους οφείλει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια, για την σωστή κάλυψη των οποίων χρειάζεστε έναν συνεργάτη με αποδεδειγμένη πείρα, όπως είναι η Τρέζος & Συνεργάτες Α.Ε.

Πριν από την εγκατάσταση ενός εξειδικευμένου μηχανήματος συσκευασίας τροφίμων στην επιχείρησή σας, θα πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά τις ανάγκες παραγωγής σας. Και όταν λέμε ανάγκες παραγωγής, δεν εννοούμε μόνο τος υπάρχουσες, αλλά και τις μελλοντικές, καθώς θα αναπτύσσεται η εταιρεία σας. Για την ακρίβεια, η χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων συσκευασίας είναι αυτή που δίνει σε επιχειρήσεις τροφίμων – και όχι μόνο – τη δυνατότητα να καλύψουν άμεσα τυχόν ραγδαία αύξηση των πωλήσεών τους, αξιοποιώντας στο έπακρο οποιαδήποτε εποχιακή ή κυκλική θετική συγκυρία.

Τα πλεονεκτήματα που δίνει η αυτόματη συσκευασία στην επιχείρησή σας είναι πολλά και μεγάλα. Γι’ αυτό και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτά.

Μηχανήματα συσκευασίας τροφίμων
Τα συντριπτικά πλεονεκτήματα που σας παρέχουν τα μηχανήματα αυτόματης συσκευασίας τροφίμων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και της ταχύτητας παραγωγής
  Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας συσκευασίας των τροφίμων που παράγετε είναι κεντρική για τη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας σας. Μπορεί κυριολεκτικά να ανεβάσει την επιχείρησή σας σε άλλο επίπεδο, κάνοντάς την ικανή να ανταπεξέλθει ακόμη και στις πιο πιεστικές από πλευράς χρόνου παραγγελίες, δίνοντάς σας τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
  Παρόλο που χρειάζεται να κάνετε μια σημαντική επένδυση για την αρχική αγορά των αυτόματων μηχανημάτων συσκευασίας, η εκπληκτική αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών θα προκαλέσει μέσα στο χρόνο πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων, τόσο από πλευράς εργατοωρών και ανθρώπινου δυναμικού, όσο και από πλευράς υλικών συσκευασίας.
 • Διατήρηση υψηλής ποιότητας συσκευασίας
  Ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων, είναι εξαιρετικά σημαντική η σταθερά υψηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος διατροφής. Η αυτοματοποιημένη συσκευασία, που ακολουθεί συγκεκριμένους, καθορισμένους εκ των προτέρων, κανόνες και διαδικασίες, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι κάθε συσκευασία που βγαίνει από την αλυσίδα παραγωγής σας θα είναι κατάλληλη.
 • Καλύτερες εργασιακές συνθήκες από πλευράς υγείας και ασφάλειας
  Το τελευταίο που θέλει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση είναι τα προβλήματα τραυματισμού και ατυχημάτων του προσωπικού του. Τα μηχανήματα αυτόματης συσκευασίας κάνουν εφικτή την αποφόρτιση του προσωπικού σας από δύσκολες εργασίες όπως το σήκωμα συσκευασιών μεγάλου βάρους, και από επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες και συχνά είναι οι κύριες υπεύθυνες για την καταπόνηση και τελικά τον τραυματισμό του προσωπικού σας. Κάνοντας χρήση της αυτόματης συσκευασίας, προστατεύετε το προσωπικό σας από τους τραυματισμούς και διατηρείτε ένα καλύτερο κλίμα εργασίας για όλους.
 • Βέλτιστη χρήση του επαγγελματικού σας χώρου
  Η διαδικασία της συσκευασίας συνήθως είναι μια από τις πιο απαιτητικές σε χώρο δραστηριότητες της επιχείρησής σας. Ειδικά στον κλάδο των τροφίμων, οι πρόσθετες απαιτήσεις υγιεινής μπορεί να κάνουν δύσκολη την εξίσωση της σωστής πραγματοποίησης της συσκευασίας στους επαγγελματικούς σας χώρους. Χρησιμοποιώντας αυτόματα συστήματα συσκευασίας, εξασφαλίζεται την καλύτερη δυνατή χρήση του υπάρχοντος χώρου σας, χωρίς παράλληλα να χρειάζεται να κάνετε εκπτώσεις στην ποιότητα του τελικού συσκευασμένου προϊόντος.
 • Μείωση απορριμάτων και ελαττωματικών συσκευασιών
  Είναι προφανές ότι με τα κατάλληλα αυτόματα μηχανήματα συσκευασίας, η σπατάλη των υλικών συσκευασίας γίνεται ελάχιστη, σε σχέση με το αν η συσκευασία γίνεται χειροκίνητα. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η μείωση που πραγματοποιείται στις ελαττωματικές συσκευασίες (το οποίο ειδικά για τα τρόφιμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και για λόγους υγείας και προστασίας της εταιρικής σας φήμης). Πέρα από τη δραστική μείωση στα απορρίμματα που θα έχετε να διαχειρίζεστε σε καθημερινή βάση, η (πολύ) πιο αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών συσκευασίας σας μειώνει και το αποτύπωμά της επιχείρησής σας στο περιβάλλον, κάτι πολύ καθοριστικό για την προτίμηση του αγοραστικού σας κοινού σήμερα.
 • Καλύτερη εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης
  Σε μια εποχή όπου η πανδημία έχει επιβάλλει τους δικούς της κανόνες (και) στη βιομηχανική παραγωγή, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι τα ρίσκα υγείας – αλλά και τα σχετικά κόστη απουσίας από τη δουλειά – των εργαζομένων σας, είναι μειωμένα στο ελάχιστο. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας, όπως η κρίσιμη διαδικασία της συσκευασίας, με τη χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων, είναι βέβαιο ότι συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του προσωπικού σας και της επιχείρησής σας από μια δυνητικά καταστροφική διασπορά του κορονοϊού στις παραγωγικές σας εγκαταστάσεις.
Μηχανήματα συσκευασίας τροφίμων
Οι διαφορετικοί τύποι των μηχανημάτων αυτόματης συσκευασίας τροφίμων

Η Τρέζος και Συνεργάτες Α.Ε. διαθέτει στην ελληνική αγορά μερικά από τα κορυφαία μηχανήματα αυτόματης συσκευασίας τροφίμων – και όχι μόνο. Παρακάτω ακολουθούν οι κυριότεροι τύποι των μηχανημάτων αυτών.

 • Δοσομετρικά μηχανήματα συσκευασίας
  Τα μηχανήματα αυτού του τύπου μπορούν να είναι δοσομετρικά όγκου ή βάρους. Οι δοσομετρικές μηχανές όγκου χωρίζονται στις εμβολοφόρες δοσομετρικές, που είναι κατάλληλες για τα υγρά ή τα παχύρρευστα προϊόντα, στις δοσομετρικές με κυάθια, κατάλληλες για τα ξηρά κοκκώδη προϊόντα, και στις δοσομετρικές με κοχλίες που είναι κατάλληλα για τα κονιώδη προϊόντα. Αντίστοιχα, οι δοσομετρικές μηχανές βάρους διακρίνονται σε ευθύγραμμες ζυγιστικές με 1-6 ζυγιστικές κεφαλές και σε οι πολυκέφαλες ζυγιστικές με 8 – 36 συνδυαστικές κεφαλές.
 • Γεμιστικά μηχανήματα συσκευασίας
  Οι γεμιστικές μηχανές είναι διαφόρων ειδών, ανάλογα πάντοτε με το προϊόν που συσκευάζεται και την εφαρμογή. Διακρίνονται σε:
  – Γεμιστικές δια βαρύτητας, κατάλληλες για υγρά, χυμούς, κλπ. Στα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η άψογη λειτουργία και η μεγάλη ακρίβεια, και είναι κρίσιμη η σωστή ρύθμιση και βαθμονόμηση τους.
  – Γεμιστικές υπό κενό, κατάλληλες για υγρά σε κονσέρβες ή βάζα μαζί με στερεά, όπως φρούτα, ελιές, αποφλοιωμένες τομάτες, κλπ. Για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών είναι σημαντικό η πίεση εντός της συσκευασίας να είναι πάντοτε μικρότερη από την πίεση του περιβάλλοντος.
  – Γεμιστικές καρπών απλές, κατάλληλες για φρούτα, ελιές, αποφλοιωμένες τομάτες, κλπ. Η βασική λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών είναι να γεμίζουν συσκευασίες με στερεά προϊόντα πριν τις κλείσουν, και είναι σημαντικό το στερεό προϊόν της συσκευασίας να είναι στην κατάλληλη ποσότητα.
  – Γεμιστικές καρπών τηλεσκοπικές, κατάλληλες για φρουτοσαλάτες, κλπ. Αυτά είναι λίγο πιο σύνθετα μηχανήματα συσκευασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης του προϊόντος που συσκευάζεται.
  – Ασηπτικές γεμιστικές σε σάκους 5-1.000 λίτρων, κατάλληλες για πελτέδες, πουρέδες, κλπ. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των συσκευασιών τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να γίνει η εφαρμογή των συγκεκριμένων μηχανημάτων.
  – Γεμιστικές σωληναρίων, τα χαρακτηριστικά των οποίων εξαρτώνται από το προϊόν προς συσκευασία και την παραγωγική δυνατότητα τους.
 • Μηχανήματα συσκευασίας από ρολό φιλμ
  Αυτά είναι μηχανήματα εύκαμπτων συσκευασιών από ρολό φιλμ, μηχανές FFS δηλαδή μηχανές σχηματισμού, πλήρωσης και σφράγισης εύκαμπτων σακιδίων. Μπορούμε να διακρίνουμε τα μηχανήματα του τύπου αυτού στις παρακάτω κατηγορίες:
  – Κάθετες μηχανές συσκευασίας διαφόρων ταχυτήτων και προδιαγραφών για σακίδια τύπου:
  – Μαξιλάρι
  – Με τετράγωνο πάτο με 3,4 η 5 κολλήσεις
  – Με διπλό τετράγωνο πάτο με η χωρίς αυτοκόλλητη ετικέτα
  – Με πάτο τύπου DOYPACK με zip η χωρίς zip.
  – Οριζόντιες μηχανές συσκευασίας διαφόρων ταχυτήτων και προδιαγραφών
  – Μηχανές συσκευασίας με 3 ή 4 συγκολλήσεις
  – Μηχανές συσκευασίας υπό κενό, κατάλληλες για καφέ, σιμιγδάλι, ρύζι κλπ.
  – Μηχανές συσκευασίας με τροποποιημένη ατμόσφαιρα
 • Μηχανήματα συσκευασίας σε σάκους
  Αυτά είναι εξειδικευμένα μηχανήματα συσκευασίας που σας επιτρέπουν να συσκευάσετε προϊόντα με ασφάλεια σε σάκους από 5 κιλά έως 50 κιλά. Αυτού του είδους οι μηχανές είναι σημαντικό να εξασφαλίζουν ερμητική σφράγιση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους. Οι σάκοι αυτοί σχηματίζονται, γεμίζουν και κλείνουν είτε από επίπεδο φιλμ είτε από σωληνωτό φιλμ και είναι κατάλληλοι για τρόφιμα, αλλά και για άλλου είδους προϊόντα όπως λιπάσματα, χημικά και φυτόχωμα.
 • Μηχανήματα συσκευασίας σε έτοιμες σακούλες
  Τα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι κατάλληλα για τη συσκευασία σε προκατασκευασμένες χάρτινες σακούλες του 1 έως 5 κιλών προϊόντων όπως ζάχαρη, αλεύρι κλπ. Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον Ιταλικό οίκο NEW PROJECT που ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανημάτων συσκευασίας με δυναμικότητα από 25 έως 90 σακούλες το λεπτό, αναλόγως του τύπου και του προϊόντος. Ο συγκεκριμένος οίκος κατασκευάζει 5 τύπους μηχανών:
  – Τον τύπο Ρ25 για 1 κιλό με ταχύτητα 25 σακούλες/λεπτό
  – Τον τύπο Ρ25-2 για 1 και 2 κιλά με ταχύτητες 25 και 12 σακούλες/λεπτό αντίστοιχα
  – Τον τύπο Ρ42 για 1 κιλό με ταχύτητα 42 σακούλες/λεπτό
  – Τον τύπο Ρ42-5 για 1, 2 και 5 κιλά με ταχύτητες 40, 26 και 20 σακούλες/λεπτό αντίστοιχα
  – Τον τύπο Ρ92 για 1 κιλό με ταχύτητα 92 σακούλες/λεπτό
 • Μηχανήματα συσκευασίας κλειστικά
  Όσον αφορά το συγκεκριμένο τύπο μηχανημάτων, η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον γνωστό Ιταλικό οίκο ZILLI+BELLINI που εξειδικεύεται στην κατασκευή εξαιρετικών κλειστικών μηχανημάτων κονσερβών, αλλά και άλλους οίκους που εξειδικεύονται στα κλειστικά μηχανήματα βάζων ή πλαστικών δίσκων.
  Ο Οίκος ZILLI+BELLINI κατασκευάζει τους εξής τύπους κλειστικών μηχανημάτων συακευασίας:
  – Τον τύπο ΜΤ155 με 1 κεφαλή για διάμετρο 73-155 χλστ
  – Τον τύπο Μ3 με 3 κεφαλές για διάμετρο 73-155 χλστ
  – Τον τύπο Μ4 με 4 κεφαλές για διάμετρο 50-100 χλστ
  – Τον τύπο Μ6 με 6 κεφαλές για διάμετρο 50-100 χλστ
  – Τον τύπο Μ8 με 8 κεφαλές για διάμετρο 50-100 χλστ
  Επίσης διαθέτουμε:
  – Κλειστικές βάζων TWIST-OFF
  – Κλειστικές εύκαμπτων συσκευασιών με ΚΛΙΠ ή TWIST
  – Κλειστικές πλαστικών δίσκων με φιλμ

Τα εξειδικευμένα μηχανήματα συσκευασίας τροφίμων της εταιρείας μας έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας, μεταξύ πολλών άλλων σχετικών πλεονεκτημάτων που σας παρέχουν. Η μεγάλη μας εμπειρία στην επιλογή και τη σωστή εφαρμογή τέτοιων συστημάτων αυτοματισμού, κάνουν την Τρέζος και Συνεργάτες Α.Ε. την ιδανική λύση για την εγκατάσταση των κατάλληλων μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων στην επιχείρησή σας.