Αυτόματης Αποθήκευσης

Διαθέτουμε διάφορα συστήματα αυτόματης αποθήκευσης τόσο για παλέτες όσο και για καφάσια ή άλλα και για μικροφορτία, σε ράφια ή στο δάπεδο.

Όλα τα συστήματα αυτόματης αποθήκης είναι ταυτόχρονα και συστήματα αυτόματης διαλογής (sorting) των παλετών ή άλλων αυτομάτως αποθηκευμένων φορτίων.

Υπάρχουν και συστήματα αυτόματης αποθήκευσης στο δάπεδο των αποθηκών που επιτρέπουν την αυτόματη εξαγωγή των καφασιών σε ποσότητες ανάλογα με της ανάγκες εξαγωγής. Όλα τα συστήματα αυτά είναι συνδεμένα με τον Κεντρικό Υπολογιστή της επιχείρησης παρέχοντας στις κινήσεις εισαγωγής/εξαγωγής των προϊόντων Ταχύτητα εκτέλεσης, Οικονομία λειτουργίας, Ασφάλεια από λάθη.

ΠΑΛΕΤΩΝ
ΠΑΛΕΤΩΝ
ΚΑΦΑΣΙΩΝ
ΚΑΦΑΣΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΦΟΡΤΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΦΟΡΤΙΩΝ