Μηχανήματα Συσκευασίας

Η Εταιρία μας μπορεί να σας προσφέρει από ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικών μηχανών συσκευασίας για πλήθος εφαρμογών, την πιο κατάλληλη μηχανή για τις ανάγκες σας. Πρακτικά δεν υπάρχει μορφή συσκευασίας που δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΓΕΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΓΕΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟ ΡΟΛΟ ΦΙΛΜ
ΑΠΟ ΡΟΛΟ ΦΙΛΜ
ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ
ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ
ΣΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΣΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ