Παλετοποίησης

Διαθέτουμε μηχανήματα για την Παλετοποίηση διαφόρων προϊόντων σε παλέτες, είτε είναι: Σάκων, Χαρτοκιβώτιων, Κονσερβών και Βάζων.

Συχνά αυτές οι μηχανές ακολουθούντα από μηχανήματα υπερσυσκευασίας με κάλυψη των εμφόρτων παλετών με κουκούλα από stretch film.

ΣΑΚΚΩΝ
ΣΑΚΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ & ΒΑΖΩΝ
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ & ΒΑΖΩΝ